Aktualny skład Zarządu ROD „WIARUS”

 

 

1. Prezes Jan Jankowiak - działka nr 10 tel. 603 843 993

2. Z-ca Prezesa Kazimierz Krawczyk - działka nr 72 tel. 697 193 080

3. Sekretarz Jacek Rogoziński - działka nr 28 tel. 604 210 195

4. Skarbnik Tadeusz Krasiński - działka nr 84 tel. 603 404 442

5. Magazynier Jerzy Draim - działka nr 49 tel. 692 227 348

6. Członek Zarządu Wojciech Kowalski - działka nr 73 tel. 602 770 932

7. Członek Zarządu Sylwester Guzman - działka nr 30 tel. 606 229 122